Izdavaštvo

Anton Dominik Fernkorn, Bazilisk,1863./64.
Giacomo Paronuzzi, Trsatska gradina, 1829.-1837.

Gdje kupiti?

Podaci će uskoro biti objavljeni.